Άρειος Πάγος και αναίρεση

Άρειος Πάγος και αναίρεση
Ο Άρειος Πάγος, ως ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, εξασφαλίζει, δια του ενδίκου μέσου με την επωνυμία αναίρεση, την συνεπή τήρηση των δικαιικών επιταγών από τα δικαστήρια της ουσίας, αξιουμένης προς τούτο, ωστόσο, εξαιρετικής εκ μέρους του δικηγόρου κατάστρωσης των σχετικών δικογράφων. 
Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γεώργιος Σωτηρόπουλος εγγυάται δια της εξαίρετης νομικής κατάρτισης αυτού, ως και δια της πολετούς εμπειρίας του την νομοτεχνικώς άριστη σύνταξη των αναιρετικών δικογράφων καθώς και την επ’ ακροατηρίω του αναιρετικού δικαστηρίου ευπρόσωπη εκπροσώπηση εκάστου εντολέα, προς ευόδωση της εκάστοτε αναλαμβανόμενης υπόθεσης.    
Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση