Το δικηγορικό γραφείο

Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ποινικολόγος, δικηγόρος, εξειδικευμένος στα τροχαία ατυχήματαδικηγόρος άρειος πάγος

Ο Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ Ποινικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών.
Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ασκών ευδοκίμως τη δικηγορία επί δεκαπενταετία, έχων λάβει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη δικαστική διεκπεραίωση υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων και ποινικού δικαίου, παρέχων ωστόσο πλήρεις νομικές υπηρεσίες στο σύνολο δικαιικό φάσμα και δη στο αστικό και διοικητικό δίκαιο.
Παραλλήλως, διατελεί νομικός συνεργάτης της Εθνικής Τραπέζης, ενώ διετέλεσε ομοίως νομικός συνεργάτης του Ο.Α.Ε.Ε. και του τέως Ο.Ε.Κ. δικηγόρος άρειος πάγος
Διετέλεσε δε και αναπληρωτής καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας την περίοδο 2009~2011.
Κατέχει την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.