Το δικηγορικό γραφείο

Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ποινικολόγος, δικηγόρος, εξειδικευμένος στα τροχαία ατυχήματαδικηγόρος άρειος πάγος

Ο παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος ασκεί ευδοκίμως τη δικηγορία επί δεκαπενταετία, έχων λάβει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων ποινικού δικαίου και τροχαίων ατυχημάτων, παρέχων, επιπλέον, πλήρεις νομικές υπηρεσίες στο σύνολο φάσμα του δικαίου και δη στο αστικό, εταιρικό και διοικητικό δίκαιο.
Είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ Ποινικού δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, με θέμα της διδακτορικής διατριβής εκτεινόμενο σε εταιρικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό δημοσιονομικό δίκαιο
Παραλλήλως, διατελεί ως νομικός συνεργάτης της Εθνικής Τραπέζης, ενώ διετέλεσε ομοίως νομικός συνεργάτης του Ο.Α.Ε.Ε. και του τέως Ο.Ε.Κ. δικηγόρος άρειος πάγος
Διδάσκει δε ως αναπληρωτής καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατέχει την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.
Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση