Δικηγορική αμοιβή για τροχαία ατυχήματα

 
 
 
 
Δικηγορική αμοιβή υπό τον όρο της απόληψης αποζημίωσης,
σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων
 
Το δικηγορικό γραφείο του Γεώργιου Ε. Σωτηρόπουλου, σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αμοίβεται μόνον υπό τον όρο του ότι θα ληφθεί αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου, είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς, και δη σε ποσοστό επί του οριστικώς αποκερδηθησομένου ποσού αποζημίωσης.
 
Επιπροσθέτως, το δικηγορικό γραφείο επιβαρύνεται το ίδιο με όλα τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας, ανακτώντας τα μόνον από το τελικώς επιδικασθησόμενο από το δικαστήριο ποσόν αποζημίωσης.

 

 

Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση