Υπεράσπιση σε ποινικά εγκλήματα

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Π¨άγω Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος είναι πολύπειρος ποινικολόγος, εξειδικευμένος στο ποινικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο ποινικό δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ στο ποινικό δίκαιο, στη Νομική Σχολή Αθηνών.
Ασκεί ενδελεχή και εξόχως διεξοδική υπεράσπιση σε ποινικά αδικήματα, ενώ ασκεί και παρίσταται ως πολιτική αγωγή υπέρ των παθόντων εκ ποινικών αδικημάτων.
Το δικηγορικό γραφείο του Γεώργιου Σωτηρόπουλου διευθετεί και επιλύει πάσης φύσεως ζητήματα, απτόμενα του ποινικού δικαίου και δη ως προς την υπεράσπιση σε ποινικά αδικήματα.
Ενδεικτικώς διαλαμβάνονται τα κάτωθι:
Οικονομικά ποινικά εγκλήματα
Εταιρική ποινική ευθύνη
Ευθύνη μελών Δ.Σ. & κυριαρχούντων μετόχων εταιρειών
Υποθέσεις διαφθοράς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Καρτέλ
Απάτη κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Διαδικασία διεθνούς Έκδοσης
Διακρατική συλλογή αποδεικτικού υλικού
Εγκλήματα δια του τύπου (ποινική & αστική ευθύνη)
Προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας
Προσβολές προσωπικών δεδομένων
Ιατρικά σφάλματα
Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο
Αυτοκινητικά ατυχήματα (αστική & ποινική ευθύνη)