Αυτόφωρο

Αυτόφωρο ονομάζεται η ταχεία διαδικασία, κατά την οποία ο εγκαλούμενος αναζητείται άμεσα από την αστυνομία και δύναται να προφυλακισθεί μολονότι η ελεγχόμενη πράξη του συνιστά πλημμέλημα, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώνεται εντός 1-15 ημερών.
Η διάρκειά στο αυτόφωρο κυμαίνεται από 24 έως 48 ώρες από τον χρόνο τέλεσης της υπό έλεγχο πράξης, επί δε συλλήψεως του εγκαλουμένου πέραν του χρονικού αυτού διαστήματος δεν επιτρέπεται η προφυλάκισή του, ενώ ορίζεται πλέον τακτική ημερομηνία συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου, κατά κανόνα, σε μακράν μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
Ο δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος διεκπεραιώνει άμεσα όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να παρέχει πλήρη προστασία από τις δυσμενείς συνέπειες που εγγενώς χαρακτηρίζουν την αυτόφωρη διαδικασία.
Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση