Μήνυση και έγκληση του εγκλήματος

Μήνυση και έγκληση του εγκλήματος.
Η δίωξη του εγκλήματος απαιτεί πρωτίστως να περιέλθει η τέλεση του τελευταίου σε γνώση των εισαγγελικών αρχών, ένας όρος που πληρείται μέσω της άσκησης έγκλησης από τον θιγόμενο ή μήνυσης από τον οιονδήποτε πολίτη, κατά τις νόμιμες διακρίσεις και προϋποθέσεις.
Ο δικηγόρος ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς επιτυχή εκτέλεση της εντολής άσκησης έγκλησης ή μήνυσης και δη διερχόμενος όλων των σταδίων της ποινικής προδικασίας και κύριας διαδικασίας.
Άμεση Κλήση ~ Direct Call
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση