Ποινικολόγος δικηγόρος

Ο ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, δια της πολυετούς εμπειρίας του και της ακαδημαϊκής κατάρτισής του εξασφαλίζει την έγκυρη και ταχύτατη αντιμετώπιση όλων των δυναμένων να προκύψουν ποινικών ζητημάτων, είτε κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας είτε κατά το στάδιο της κυρίας, ενώιον των ποινικών δικαστηρίων διαδικασίας.
Ως πρώτιστο μέλημα καθίσταται η κατά το δυνατόν σε συντομότερο χρονικό στάδιο έξοδος από την ποινική διαδικασία, με κύρια έμφαση την ευνοϊκή λύση της υπόθεσης χωρίς να χρειαστεί η διενέργεια ποινικού δικαστήριου.
Κάθε υπόθεση παρακολουθείται σε όλα τα στάδια, επιδιώκεται δε ως προς τους κρατούμενους η βελτίωση των όρων έκτισης των ποινών καθώς κυρίως και η τάχιστη αποφυλάκιση.
Ασκούνται εγκλήσεις και μηνύσεις με δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, οι οποίες παρακολουθούνται καθ όλη την πορεία αυτών.
Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση