Αναίρεση στον Άρειο Πάγο

Δικηγόρος ποινικολόγος, ποινικό δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος ποινικό δίκαιο, δικηγόρος Άρειο Πάγο, δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ο Άρειος Πάγος, ως ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, εξασφαλίζει, δια του ενδίκου μέσου με την επωνυμία αναίρεση, την συνεπή τήρηση των δικαιικών επιταγών από τα δικαστήρια της ουσίας, αξιουμένης προς τούτο, ωστόσο, εξαιρετικής εκ μέρους του δικηγόρου κατάστρωσης των σχετικών δικογράφων.

  Αναίρεση Άρειος Πάγος δικηγόρος. 

Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γεώργιος Σωτηρόπουλος εγγυάται δια της εξαίρετης νομικής καταρτίσεως του ιδίου, ως και δια της πολετούς εμπειρίας του την νομοτεχνικώς άριστη σύνταξη των αναιρετικών δικογράφων καθώς και την επ’ ακροατηρίω του αναιρετικού δικαστηρίου ευπρόσωπη εκπροσώπηση εκάστου εντολέα, προς ευόδωση της εκάστοτε αναλαμβανόμενης υπόθεσης.

Αναίρεση Άρειος Πάγος δικηγόρος. 

Παράσταση σε Άρειο Πάγο, Παράσταση σε Συμβούλιο της Επικρατείας, αναίρεση απόφασης, ακύρωση πράξης διοίκησης, προσφυγή διοικητική, αίτηση αναστολής, δικηγορικό γραφείο αποζημίωση

Call Now ButtonΆμεση κλήση ~ Direct Call