Αναίρεση στον Άρειο Πάγο & ΣτΕ

Δικηγόρος ποινικολόγος, ποινικό δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος ποινικό δίκαιο, δικηγόρος Άρειο Πάγο, δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως ανώτατα ακυρωτικά δικαστήρια, υπό την ποινική και διοικητική δικαιοδοσία αντίστοιχα, εξασφαλίζουν, δια του ενδίκου μέσου με την επωνυμία αναίρεση ~το δε ΣτΕ και με την προσφυγή ή αίτηση ακύρωσης, άλλως ακύρωση~, την συνεπή τήρηση των δικαιικών επιταγών από τα δικαστήρια της ουσίας, αξιουμένης προς τούτο, ωστόσο, εξαιρετικής κατάστρωσης των σχετικών δικογράφων, καθήκον που αναλαμβάνει προς ευδόκιμη διεκπεραίωση ο δικηγορος παραστάτης.

  Αναίρεση Άρειος Πάγος δικηγόρος. 

Δια του Δικηγορικού Γραφείου του ο Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο & το Συμβούλιο της Επικρατείας Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος εγγυάται δια της εξαίρετης νομικής καταρτίσεως του ιδίου, ως και δια της πολετούς εμπειρίας του την νομοτεχνικώς άριστη σύνταξη των αναιρετικών δικογράφων ως προς την αναίρεση αλλά και την προσφυγή και αίτηση ακύρωσης, άλλλως ακύρωση, καθώς και την επ’ ακροατηρίω του αναιρετικού δικαστηρίου ευπρόσωπη εκπροσώπηση εκάστου εντολέα, προς ευόδωση της εκάστοτε αναλαμβανόμενης υπόθεσης.

Αναίρεση Άρειος Πάγος δικηγόρος. 

Παράσταση σε Άρειο Πάγο, Παράσταση σε Συμβούλιο της Επικρατείας, αναίρεση απόφασης, ακύρωση πράξης διοίκησης, προσφυγή διοικητική, αίτηση αναστολής, δικηγορικό γραφείο αποζημίωση

Άμεση κλήση ~ Direct Call