Διεθνής Απαγωγή Τέκνων από Γονέα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Μ.Δ.Ε.

 

απαγωγη παιδιου δικηγορος αρπαγη

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

απαγωγη παιδιου δικηγορος αρπαγη

Η εγχώρια και διεθνής απαγωγή, άλλως αρπαγή, ακόμη δε και εξαφάνιση ανηλίκου παιδιού από γονέα συνιστά αντικείμενο διεθνούς δικαστηριακής  εξειδίκευσης το οποίο διεκπεραιώνει δια του Δικηγορικού Γραφείου του ο Δικηγόρος Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος, ο οποίος είναι μακροχρονίως εξοικειωμένος στη διαχείριση υποθέσεων σχετικών, εφαρμόζοντας όλα τα διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά νομοθετικά κείμενα που καθ’ εκάστη περιπτώσει ισχύουν, τόσο υπό ποινικής όσο και αστικής διαδικασίας, και δη με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της εγγενούς στο εν λόγω είδος υποθέσεων επείγουσας φύσεως, με άμεσο στόχο είτε αφενός την επιστροφή του παιδιού στον τόπο κατοικίας του, δηλαδή στην οικογενειακή εστία ή, σε περίπτωση ήδη διαζευγμένων γονέων, στην οικία του διαθέτοντος την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου είτε αφετέρου την επιστροφή ανηλίκου τέκνου προς άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας με αυτό από την πλευρά του γονέα που δεν διαθέτει την επιμέλεια αυτού.

Η απαγωγή, άλλως αρπαγή, ακόμη δε και εξαφάνιση ανηλίκου παιδιού από έναν εκ των γονέων απαντάται διεθνώς ως αυξανόμενη τάση μεταξύ μη ομοεθνών ζευγαριών, γεγονός που έχει οδηγήσει στη λήψη νομοθετικών μέτρων από τη διεθνή κοινότητα των κρατών, με τον χειρισμό των οποίων είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένος ο Δικηγόρος Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος.

Άμεση κλήση ~ Direct Call