Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μ.Δ.Ε.

Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος

.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Το Δικηγορικό Γραφείο του Ποινικολόγου Δικηγόρου Γεώργιου Ε. Σωτηρόπουλου ασκεί προσφυγές και παρίσταται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με υποθέσεις, κατά τις οποίες παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Διασφαλίζει την άρτια, τυπικώς παραδεκτή και ουσία βάσιμη διεκπεραίωση της πολύπλοκης διαδικασίας, συγκεντρώνοντας και αρχειοθετώντας τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, μελετώντας και εξαντλώντας ενδελεχώς τα  ανακύπτοντα ποικίλα νομικά ζητήματα καθώς και εφαρμόζοντας τη νομολογία του Δικαστηρίου και την παραδεδεγμένη ερμηνεία της Συνθήκης.

Η σημασία για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου έχει κατά την τελευταία δεκαετία καταστεί ιδιαιτέρως κρίσιμη καθώς εξελίχθηκε η συνεπεία αυτής εκδιδόμενη απόφαση από μία αρχικώς ηθική κατά το πλείστον επιβράβευση του προσφεύγοντος, αποφέρουσα μία μικρή εν συγκρίσει του εύρους της βλάβης υλική αποζημίωση, σε μία πλέον δικονομικώς δυνάμενη να ασκήσει καταλυτική επιρροή στο εθνικό και δη στο ελληνικό δικανικό σύστημα καθώς συνεπιφέρει, υπό όρους, ανατροπή αντίθετων αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων, ακόμη και των ανωτάτων και μάλιστα στο πλαίσιο όλων των δικαιοδοσιών, ήτοι τόσο στην ποινική όσο και στην πολιτική καθώς και τη διοικητική διαδικασία.

Έχει καταστεί κατά τούτο ένα εν δυνάμει πρόσθετο ένδικο μέσο, μάλιστα δε όχι κατ’ ανάγκην το ύστατο ως είναι ο κανόνας αλλά, υπό αυστηρούς όρους, ενδεχομένως ακόμη και το εισαγωγικό.

Επιτακτική καθίσταται η αξίωση ενδελεχούς και εξαντλητικής διεκπεραίωσης των σύνολων ποικίλων διαδικαστικών σταδίων μίας τέτοιας προσφυγής προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, ως εξασφαλίζεται από το Δικηγορικό Γραφείο του Γεωργίου Ε. Σωτηρόπουλου.

Άμεση κλήση ~ Direct Call