Δικηγόρος Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικηγόρος Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Ευρωπαϊκό δίκαιο Γεώργιος Σωτηρόπουλος

Δικηγόρος Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Ευρωπαϊκό δίκαιο Γεώργιος Σωτηρόπουλος

Δικηγόρος Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δικηγόρος Ευρωπαϊκό δίκαιο Γεώργιος Σωτηρόπουλος

Άμεση κλήση ~ Direct Call