Το δικηγορικό γραφείο

Ποινικολόγος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος

δικηγορος αρειος παγος

O παρ’ Αρείω Πάγω δικηγόρος ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος ασκεί ευδοκίμως τη δικηγορία επί πλέον της εικοσαετίας, έχων λάβει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων ποινικού δικαίου.
Το Δικηγορικό γραφείο εξειδικεύεται επιπροσθέτως και σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, παρεχομένων δε πλήρων νομικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες υποθέσεις εκ του συνόλου φάσματος του δικαίου και δη στο αστικό, εταιρικό και διοικητικό δίκαιο, όλων των δικαιοδοτικών βαθμών και δικαιοδοσιών.
Είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος τίτλου Master στο Ποινικό Δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών, στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, με προεκτάσεις στο εταιρικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό δημοσιονομικό δίκαιο.
Παραλλήλως, διατελεί ως νομικός συνεργάτης της Εθνικής Τραπέζης, ενώ διετέλεσε ομοίως νομικός συνεργάτης του Ο.Α.Ε.Ε. και του τέως Ο.Ε.Κ. δικηγόρος άρειος πάγος
Διδάσκει δε ως αναπληρωτής καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων ως και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Κατέχει την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

δικηγόρος άρειος πάγος, δικηγορικό γραφείο Γεώργιος Σωτηρόπουλος, δικηγορικό γραφείο αθηνών, δικηγορικό γραφείο τροχαία, δικηγορικό γραφείο ποινικό

Call Now ButtonΆμεση κλήση ~ Direct Call