Το Δικηγορικό Γραφείο

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ποινικολόγος Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω & Συμβουλίω της Επικρατείας

δικηγορος αρειος παγος

O στον Άρειο Πάγο δικηγόρος Αθηνών ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος ασκεί ευδοκίμως τη δικηγορία επί εικοσαπενταετία, έχων λάβει ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων ποινικού δικαίου.
Το Δικηγορικό Γραφείο εξειδικεύεται επιπροσθέτως και σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων. Ως δικηγορική εταιρεία δε, παρέχονται πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες υποθέσεις εκ του συνόλου φάσματος του δικαίου και δη στο αστικό, εταιρικό και διοικητικό δίκαιο, όλων των δικαιοδοτικών βαθμών και δικαιοδοσιών, έως των ανωτάτων δικαστηρίων, δηλαδή ο Άρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και έως το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την διεκπεραίωση των οποίων εγγυάται πως αναλαμβάνει αυτοπροσώπως ο δικηγόρος Γ. Σωτηρόπουλος.
Συνεργάζεται δε το Δικηγορικό Γραφείο με ειδικούς επιστήμονες προς διεκπεραίωση των πολυσχιδών υποθέσεων, ως πραγματογνώμονες πάσης αναγκαίας ειδικότητος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και διεθνώς.
Είναι πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος τίτλου Master στο Ποινικό Δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ Νομικής Σχολής Αθηνών, στον τομέα του Ποινικού Δικαίου, με προεκτάσεις στο εταιρικό, διοικητικό, ευρωπαϊκό και ευρωπαϊκό δημοσιονομικό δίκαιο.
Παραλλήλως, διατελεί ως νομικός συνεργάτης της Εθνικής Τραπέζης, ενώ διετέλεσε ομοίως νομικός συνεργάτης του Ο.Α.Ε.Ε. και του τέως Ο.Ε.Κ. δικηγόρος άρειος πάγος
Διδάσκει δε ως αναπληρωτής καθηγητής Ποινικής Δικονομίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων ως και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.
Κατέχει την αγγλική, γερμανική και γαλλική γλώσσα.

δικηγόρος άρειος πάγος, δικηγορικό γραφείο Γεώργιος Σωτηρόπουλος, δικηγορικό γραφείο αθηνών, δικηγορικό γραφείο τροχαία, δικηγορικό γραφείο ποινικό

Άμεση κλήση ~ Direct Call