Αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

δικηγόρος τροχαίο ατύχημα
~ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΚ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛ
ΑΒΩΝ
~ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΕΚ ΘΑΝΑΤΩΣΕΩΣ
~ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
Το δικηγορικό γραφείο τροχαίων ατυχημάτων του δικηγόρου τροχαίων ατυχημάτων Γεώργιου Ε. Σωτηρόπουλου διεκδικεί χωρίς εκπτώσεις το σύνολο από την οφειλούμενη στους πελάτες μας αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα σε χρόνο ταχύτατο. Εξάλλου, λόγω των ιδιαιτέρως χαμηλών αποζημιώσεων που παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες στις περιπτώσεις εξωδίκων διακανονισμών και δη άνευ δικηγορικής συνδρομής, καθίσταται πρόδηλη η αναγκαιότητα μεσολάβησης του έμπειρου και εξειδικευμένου γραφείου μας προκειμένου να αξιωθεί το σημαντικά υψηλότερο σύνολο της δικαιούμενης αποζημίωσης.  δικηγόρος τροχαίο ατύχημα
Ο Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος, ως κατηρτισμένος και έμπειρος δικηγόρος τροχαίο ατύχημα, διεκδικεί τις αποζημίωσεις ένεκεν οιουδήποτε είδους τροχαίου ατυχήματος. Ενδεικτικώς αναφέρονται:  δικηγόρος τροχαίο ατύχημα
ατυχήματα με Ι.Χ., μοτοσυκλέτες, φορτηγά, τραίνα, ποδήλατα, πεζούς
ατυχήματα με δημόσιο όχημα (στρατιωτικό, αστυνομικό, δημοτικό)
ατυχήματα σε δρόμους, πάρκινγ, πλοία, σιδηροδρομικές διαβάσεις
Καλύπτονται δε πάσης φύσεως σωματικές ζημίες. Ενδεικτικώς, αναφέρονται:
Κατάγματα σε σπονδυλική στήλη, κρανίο, άνω και κάτω άκρα
Διανοητικές διαταραχές  δικηγόρος τροχαίο ατύχημα
Ακρωτηριασμοί, προσωρινές ή μόνιμες αναπηρίες
Θάνατοι
Αποζημιώνονται δε όλοι οι μη υπαίτιοι εμπλεκόμενοι:
Σε περίπτωση τραυματισμού αποζημιώνται οι ίδιοι οι παθόντες από το ατύχημα, οι τρίτοι συνεπιβάτες ή διερχόμενοι, οι υπό την επιμέλεια του παθόντος τελούντες, λ.χ. τέκνα και οι έχοντες δικαιώμα διατροφής από τον παθόντα, λ.χ. σύζυγος, τέκνα.
Σε περίπτωση θανάτου αποζημιώνεται η οικογένεια του θύματος, όπως και οι δικαιούχοι διατροφής από αυτό.
Το εξειδικευμένο στα τροχαία ατυχήματα δικηγορικό γραφείο του ειδικού στα τροχαία ατυχήματα δικηγόρου Γεώργιου Ε. Σωτηρόπουλου εγγυάται την άρτια νομικώς και επιτυχή διεκπεραίωση εκάστης υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος με την απολαβή βέλτιστων αποτελεσμάτων.
 
Call Now ButtonΆμεση κλήση ~ Direct Call