Δικηγορική αμοιβή για τροχαία ατυχήματα

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

Δικηγορική αμοιβή υπό τον όρο της απόληψης αποζημίωσης,
σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων
 
Το δικηγορικό γραφείο του Γεώργιου Ε. Σωτηρόπουλου, σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων, αμοίβεται μόνον υπό τον όρο του ότι θα ληφθεί αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου, είτε εξωδίκως είτε δικαστικώς, και δη σε ποσοστό επί του οριστικώς αποκερδηθησομένου ποσού αποζημίωσης.
 

Άμεση κλήση ~ Direct Call