Αποζημίωση για ηθική βλάβη από τροχαίο ατύχημα

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, Μ.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 
Ως αποτέλεσμα από ένα τροχαίο ατύχημα επέρχεται στο θύμα τροχαίου ατυχήματος, εκτός των σωματικών βλαβών, μία επιπρόσθετη ζημία ψυχικής φύσεως, κάποτε μάλιστα περισσότερο επώδυνη, ένεκεν της οποίας παρέχεται εκ του νόμου χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη από τροχαίο ατύχημα.
Ορίζεται η ηθική βλάβη από τροχαίο ατύχημα σε ποσόν εξαρτώμενο, ωστόσο, από το είδος και την ένταση της σωματικής βλάβης που υπέστη το θύμα. Συνεπεία τούτου, δύναται να προσδιορίζεται από το δικαστήριο το ύψος του ποσού της ηθικής βλάβης σε ολίγες χιλιάδες ευρώ σε περιπτώσεις ελαφρύτερων, σχετικώς, τραυματισμών, εξικνούμενο, σε βαρείες περιπτώσεις τραυματισμών, σε μερικές εκατοντάδς χιλιάδες ευρώ.
Διακρίνεται δε, η ηθική βλάβη από την ψυχική οδύνη καθώς η πρώτη αποδίδεται αποκλειστικώς, πληνσπανιοτάτων εξαιρέσων, στο ίδιο το θύμα και όχι στους συγγενείς του, ενώ η τελευταία αφορά αποβιώσαν θύμα τροχαίου ατυχήματος, ώστε δικαιούχοι είναι οι συγγενείς αυτού, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών. Δύνανται, ωστόσο, αμφότερες υπό όρους να συρρέουν όταν της απώλειας προηγείται μακρόχρονη, ανεπιτυχής, προσπάθεια επιβίωσης εξ ενός βαρέως τραυματισμού.
Αποδίδεται επίσης ποσόν για ηθική βλάβη ακόμη και για αποκλειστικώς υλικές ζημίες, ιδιαιτέρως, ωστόσο, χαμηλό, ως ευνόητον.  
Άμεση κλήση ~ Direct Call