Αποζημίωση για υλικές ζημίες από τροχαίο ατύχημα

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 
Οι υλικές ζημίες από τροχαίο ατύχημα είναι αναγκαία συνέπεια του τελευταίου, προκαλούμενη στα ιδιόκτητα εκάστου θύματος αντικείμενα και δη στα ίδια τα εμπλεκόμενα οχήματα.
Αποκαθίσταται πλήρως η ζημία του οχήματος, εάν δε, επήλθε ολοσχερής καταστροφή ή η ζημία είναι τέτοιας έκτασης, ώστε να καθίσταται ασύμφορη η επισκευή, αποδίδεται στο σύνολό της η αξία του οχήματος κατά τον χρόνο όπου επήλθε το τροχαίο ατύχημα.
Παρέχεται μάλιστα και ένα μικρό ποσόν, ολίγων εκατοντάδων ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης ένεκεν της εν γένει ψυχικής δυσθυμίας που συνεπάγεται η διαδικασία αποκατάστασης της ζημίας.
Επιπλέον, αποζημιώνεται και η φθορά των ~κάποιας αξιομνημόνευτης αξίας~ προσωπικών ειδών εκάστου θύματος εκ του τροχαίου ατυχήματος.
Άμεση κλήση ~ Direct Call