Αποζημίωση για ψυχική οδύνη από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ παρ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
 

.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΑΠΟ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 
Μέσα από το Ποινικό Δικηγορικό Γραφείο του ο Ποινικολόγος Δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος εξασφαλίζει την αποζημίωση για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
Σοβαρότερη συνέπεια σε ένα τροχαίο ατύχημα είναι η αποβίωση του θύματος.
Το αστικό δικαστήριο επιδικάζει στην περίπτωση αυτή χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην απολειπόμενη οικογένεια του θύματος.
Στην έννοια της οικογενείας συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, οι γονείς, ο πατριός και η μητριά, ο παππούς και η γιαγιά, τα αδέλφια, συμπεριλαμβανομένων και των ετεροθαλών αδελφών, τα τέκνα, συμπεριλαμβανομένων των θετών, κυοφορουμένων τέκνων καθώς και, υπό όρους, των τέκνων του θανόντος συζύγου, τα εγγόνια και δισέγγονα, οι σύζυγοι καθώς και, υπό όρους, οι μνηστοί και οι τελούντες σε ελεύθερη συμβίωση σύντροφοι, ο πεθερός και η πεθερά καθώς και, υπό όρους, ο γαμπρός και η νύφη ως και οι θείοι και θείες.
Αποκλείονται οι ανιψιοί και ανιψιές, ως επίσης και εκ των ανωτέρω δικαιούχων ως  στενότερων συγγενών, οι στερούμενοι ουσιαστικών σχέσεων αγάπης και στοργής προς τον εκλιπόντα.
Το ύψος του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης κλιμακώνεται αφενός κατά τον βαθμό εγγύτητας κυρίως της τυπικής σχέσεως συγγενείας, συμπροσδιοριζομένου ωστόσο και εκ της εντάσεως της ουσιαστικής, άλλως αληθούς σχέσεως μεταξύ εκάστου των συγγενών και του εκλιπόντος, αφετέρου δε εκ της συνεκτιμήσεως της ηλικίας του τελευταίου.
Κατ’ ακολουθίαν, το ποσόν της χρηματικής ικανοποίησεως δύναται να εκκινεί από ολίγες χιλιάδες ευρώ υπέρ των απωτέρων και των διατελεσάντων σε απομεμακρυσμένη προς τον εκλιπόντα σχέση συγγενών, εξικνούμενο έως πλέον των εκατό χιλιάδων ευρώ υπέρ εκάστου των εγγυτάτων συγγενών σε συνάρτηση προς την ηλικία του εκλιπόντος, κλιμακούμενο κατά το νεαρότερον αυτής.
Διακρίνεται δε ως εκ των ανωτέρω, η ψυχική οδύνη από την ηθική βλάβη καθώς η πρώτη αποδίδεται, ευλόγως, στους συγγενείς του αποβιώσαντος θύματος, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών, ενώ η δεύτερη αποδίδεται, αποκλειστικώς, πλην σπανιοτάτων εξαιρέσων, στο ίδιο το θύμα του τροχαίου ατυχήματος, των συγγενών, έστω και στενών, στερουμένων ταύτης. Δύνανται, ωστόσο, αμφότερες, υπό όρους, να συρρέουν όταν της απώλειας προηγείται μακρόχρονη, ανεπιτυχής, προσπάθεια επιβίωσης εξ ενός βαρέως τραυματισμού.
Ο Δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος εξασφαλίζει δια των άρτιων νομικών ενεργειών του την αποζημίωση ως εκ της προκληθείσης στους συγγενείς του αποθανόντος ψυχικής οδύνης από προκληθέν θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
Άμεση κλήση ~ Direct Call