Ποινικολόγος δικηγόρος

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

Ποινικολόγος δικηγόρος

Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος

 

Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος είναι πολύπειρος ποινικολόγος, τόσο στην υπεράσπιση όσο και στην υποστήριξη κατηγορίας σε ποινικά εγκλήματα, εξειδικευμένος στο ποινικό δίκαιο, διατελών ως αναπληρωτής καθηγητής ποινικής δικονομίας στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Ασκεί ενδελεχή και εξόχως διεξοδική υπεράσπιση σε ποινικά αδικήματα, ενώ ασκεί και παρίσταται ως πολιτική αγωγή υπέρ των παθόντων εκ ποινικών αδικημάτων.
Το δικηγορικό γραφείο του Γεώργιου Σωτηρόπουλου διευθετεί και επιλύει πάσης φύσεως ζητήματα, απτόμενα του ποινικού δικαίου και δη ως προς την υπεράσπιση, ως και την υποστήριξη κατηγορίας σε ποινικά αδικήματα.
Ενδεικτικώς, διαλαμβάνονται οι κάτωθι τομείς ειδικότητας επί ποινικών υποθέσεων:
~ Οικονομικά ποινικά εγκλήματα (απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία)
~ Εταιρική ποινική ευθύνη
~ Ευθύνη μελών Δ.Σ. & κυριαρχούντων μετόχων εταιρειών
~ Υποθέσεις διαφθοράς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
~ Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
~ Καρτέλ
~ Απάτη κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης
~ Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
~ Διαδικασία διεθνούς Έκδοσης
~ Διακρατική συλλογή αποδεικτικού υλικού
~ Διεθνής απαγωγή παιδιών
~ Αρπαγή ανηλίκων
~ Ενδοοικογενειακή βία
~ Ανθρωποκτονίες
~ Βιασμοί
~ Σωματικές βλάβες
~ Ναρκωτικά
~ Δυσφημίσεις        
~ Εγκλήματα δια του τύπου (ποινική & αστική ευθύνη)
~ Προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας
~ Προσβολές προσωπικών δεδομένων
~ Ιατρικά σφάλματα
~ Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο
~ Αυτοκινητικά ατυχήματα (αστική & ποινική ευθύνη)

 

Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση