Ποινικολόγος δικηγόρος

Δικηγόρος ποινικολόγος, ποινικό δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος ποινικό δίκαιο, δικηγόρος Άρειο Πάγο, δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

.

Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος είναι πολύπειρος ποινικολόγος, τόσο στην υπεράσπιση όσο και στην υποστήριξη κατηγορίας σε ποινικά εγκλήματα, εξειδικευμένος στο ποινικό δίκαιο, διατελών ως αναπληρωτής καθηγητής ποινικής δικονομίας στην Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, είναι δε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.
Ασκεί ενδελεχή και εξόχως διεξοδική υπεράσπιση σε ποινικά αδικήματα, ενώ ασκεί και παρίσταται ως πολιτική αγωγή, άλλως πλέον υποστήριξη της κατηγορίας υπέρ των παθόντων εκ ποινικών αδικημάτων.
Το δικηγορικό γραφείο του Γεωργίου Ε. Σωτηρόπουλου διευθετεί και επιλύει πάσης φύσεως ζητήματα, απτόμενα του ποινικού δικαίου και δη ως προς την υπεράσπιση, ως και την υποστήριξη κατηγορίας σε ποινικά αδικήματα, τόσο κατά την προδικασία, ήτοι ενώπιον του Εισαγγελέα, Ανακριτή και των Συμβουλίων έως και του Αρείου Πάγου, όσο και κατά την κύρια διαδικασία ενώπιον του ακροατηρίου των ποινικών δικαστηρίων, με έσχατο στάδιο αυτό ενώπιον του Αρείου Πάγου, ακόμη δε και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Μεριμνά το Δικηγορικό Γραφείο τόσο για την απαλλαγή ή τη διαμόρφωση του περιεχομένου της ποινικής κατηγορίας όσο και για την εξασφάλιση της διατήρησης ή απόδοσης του καθεστώτος ελευθερίας, μέσω της ασκήσεως διαφόρων ειδικών νομικών ενεργειών που άγουν στην αποφυλάκιση ή αποφυγή φυλάκισης του κατηγορουμένου.
Ενεργεί το Δικηγορικό Γραφείο άμεσα και τάχιστα λόγω του εγγενούς στην φύση των υποθέσεων ποινικού δικαίου στοιχείου της χρονικής εγγύτητας, ως απαντάται σε όλες τις ποινικές διαδικασίες, πλέον ωστόσο πιο έντονα στη διαδικασία του αυτοφώρου.
Ενδεικτικώς, διαλαμβάνονται οι κάτωθι τομείς ειδικότητας επί ποινικών υποθέσεων:
~ Ανθρωποκτονίες
~ Βιασμοί
~ Σωματικές βλάβες
~ Ναρκωτικά
~ Εγκληματικές Οργανώσεις
~ Διεθνής απαγωγή παιδιών
~ Αρπαγή ανηλίκων
~ Ενδοοικογενειακή βία
~ Οικονομικά ποινικά εγκλήματα (απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, απιστία)
~ Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο
~ Εταιρική ποινική ευθύνη
~ Ευθύνη μελών Δ.Σ. & κυριαρχούντων μετόχων εταιρειών
~ Υποθέσεις διαφθοράς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
~ Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
~ Καρτέλ
~ Απάτη κατά Ευρωπαϊκής Ένωσης
~ Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
~ Διαδικασία διεθνούς Έκδοσης
~ Διακρατική συλλογή αποδεικτικού υλικού
~ Δυσφημίσεις        
~ Εγκλήματα δια του τύπου (ποινική & αστική ευθύνη)
~ Προσβολές πνευματικής ιδιοκτησίας
~ Προσβολές προσωπικών δεδομένων
~ Ιατρικά σφάλματα
~ Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο
~ Αυτοκινητικά ατυχήματα (αστική & ποινική ευθύνη)
~ Υπεράσπιση σε ποινικά αδικήματα
~ Μήνυση/Έγκληση, Πολιτική Αγωγή/Υποστήριξη κατηγορίας σε ποινικά εγκλήματα
~ Αποφυλακίσεις (Αναστολή, Διακοπή ποινής, Συγχωνεύσεις κλπ.)
~ Προδικασία, ενώπιον Εισαγγελέα, Ανακριτή & Συμβουλίων
~ Αυτόφωρη διαδικασία
~ Αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου
~ Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άμεση κλήση ~ Direct Call