Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, παρ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, Μ.Δ.Ε.

 

.

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Μέσω του Ποινικού Δικηγορικού Γραφείου του ο παρ’ Αρείω Πάγω  Ποινικολόγος Δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος ασκεί προσφυγή και παρίσταται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με υποθέσεις, κατά τις οποίες παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Διασφαλίζει την άρτια, τυπικώς παραδεκτή και ουσία βάσιμη διεκπεραίωση της πολύπλοκης διαδικασίας, συγκεντρώνοντας και αρχειοθετώντας τα σχετικά διαδικαστικά έγγραφα, μελετώντας και εξαντλώντας ενδελεχώς τα  ανακύπτοντα ποικίλα νομικά ζητήματα καθώς και εφαρμόζοντας τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και την παραδεδεγμένη ερμηνεία της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.

Η σημασία για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου έχει κατά την τελευταία δεκαετία καταστεί ιδιαιτέρως κρίσιμη καθώς εξελίχθηκε η συνεπεία αυτής εκδιδόμενη απόφαση από μία αρχικώς ηθική κατά το πλείστον επιβράβευση του προσφεύγοντος, αποφέρουσα μία μικρή εν συγκρίσει του εύρους της βλάβης υλική αποζημίωση, σε μία πλέον δικονομικώς δυνάμενη να ασκήσει καταλυτική επιρροή στο εθνικό και δη στο ελληνικό δικανικό σύστημα καθώς συνεπιφέρει, υπό όρους, ανατροπή αντίθετων αποφάσεων των εθνικών δικαστηρίων, ακόμη και των ανωτάτων και μάλιστα στο πλαίσιο όλων των δικαιοδοσιών, ήτοι τόσο στην ποινική όσο και στην πολιτική καθώς και τη διοικητική διαδικασία.

Έχει καταστεί κατά τούτο ένα εν δυνάμει πρόσθετο ένδικο μέσο, μάλιστα δε όχι κατ’ ανάγκην το ύστατο ως είναι ο κανόνας αλλά, υπό αυστηρούς όρους, ενδεχομένως ακόμη και το εισαγωγικό.

Επιτακτική καθίσταται η αξίωση ενδελεχούς και εξαντλητικής διεκπεραίωσης των σύνολων ποικίλων διαδικαστικών σταδίων, των σχετιζομένων προς μία τέτοια προσφυγή προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου, ως εξασφαλίζει δια του Ποινικού Δικηγορικού Γραφείου του ο ίδιος ο Ποινικολόγος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Γεώργιος Σωτηρόπουλος.

Άμεση κλήση ~ Direct Call