Αποφυλάκιση (Προσωρινή Κράτηση -Προφυλάκιση- Αναστολή, Διακοπή, Συγχώνευση, Δοσοποίηση Ποινής)

Δικηγόρος ποινικολόγος, ποινικό δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος ποινικό δίκαιο, δικηγόρος Άρειο Πάγο, δικηγόρος Αθήνα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ παρ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, Μ.Δ.Ε.

 

.

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ (ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ), ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ

 

 

Εκτός από τις συνήθεις περιπτώσεις σχετικά με την αποφυλάκιση κρατουμένου, δηλαδή την προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση), αναστολή και διακοπή ποινής, το εξειδικευμένο και πολύπειρο Ποινικό Δικηγορικό Γραφείο και δη ο Ποινικολόγος Δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει πάσης φύσεως διαδικασίες αποφυλάκισης.

Ενδεικτικώς:

Αιτήσεις Άρσης ως προς την Προσωρινή Κράτηση (προφυλάκιση) (αποκλειστικός δικηγόρος)

Αιτήσεις Αντικατάστασης Προσωρινής Κράτησης με Περιοριστικούς Όρους

Aιτήσεις Αναστολής Εκτέλεσης

Αιτήσεις Ακύρωσης Διαδικασίας

Αιτήσεις Ακύρωσης Απόφασης

Αιτήσεις Αναβολής εκτέλεσης απόφασης

Αιτήσεις Διακοπής Εκτέλεσης Ποινής

Αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης ποινής

Αιτήσεις Καθορισμού Συνολικής Ποινής (Συγχώνευση ποινών)

Αιτήσεις Απότισης Ποινής σε Χρήμα

Αιτήσεις Απότισης Χρηματικής ποινής σε Δόσεις (Δοσοποίηση)

Αιτήσεις Μετατροπής Ποινής σε Κοινωφελή Εργασία.

Ο Ποινικολόγος Δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος εγγυάται την προσωπική ανάληψη πάσης εκάστης υποθέσεως περί αποφυλακίσεως κρατουμένου, ως, ενδεικτικώς, ταύτης σχετικά με την πάσης φύσεως αναστολή διακοπή ποινής.

 

 

 

 

Άμεση κλήση ~ Direct Call