Εγκληματικές Οργανώσεις

 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, παρ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, Μ.Δ.Ε.

 

.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Το οργανωμένο έγκλημα, ως διαπράττεται από εγκληματικές οργανώσεις, αποτελείται από αυτόνομες ενώσεις προσώπων, οι οποίες λειτουργούν με παράνομα μέσα, επιδιώκοντας το κέρδος, ενώ οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις στερούνται γεωγραφικών περιορισμών. Ο εξοικειωμένος και έμπειρος δικηγόρος οφείλει να διερευνήσει μία κατηγορία για εγκληματική οργάνωση ως προς πλείστα όσα νομικά σημεία.

Τον ορισμό κατά το ελληνικό δίκαιο αποδίδει το σχετικό άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα, κατά το οποίο εγκληματική οργάνωση συνιστά “Όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων”. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 της Συνθήκης του Παλέρμο, δηλαδή της από το 2000 Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν.3875/2010 : «Για τους σκοπούς της Σύμβασης αυτής: (α) “Οργανωμένη εγκληματική ομάδα” νοείται δο­μημένη ομάδα τριών ή περισσότερων προσώπων που υπάρχει για κάποια χρονική περίοδο και ενεργεί με κοινό σκοπό τέλεσης ενός ή περισσότερων σοβαρών εγκλημάτων ή εγκλημάτων που θεσπίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή, προκειμένου να ποριστεί αμέσως ή εμμέσως οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος».

Η κατηγορία για εγκληματική οργάνωση δεν είναι αυτοτελής αλλά συσχετίζεται με τα βασικά αδικήματα, μέσω των οποίων οι εγκληματικές οργανώσεις επιδιώκουν τον πλουτισμό, δηλαδή, λ.χ. την διακίνηση ναρκωτικών ή όπλων, τα οικονομικά εγκλήματα όπως η απάτη και η απιστία κλπ., όρος του αξιοποίνου λίαν σημαντικός για την υπερασπιστική τακτική που θα ακολουθήσει ένας δικηγόρος.

Η ποινική αντιμετώπιση των υποθέσεων με κατηγορία για εγκληματικές οργανώσεις, ιδίως των καρτελ ή μαφια, γνωρίζει ένας συνήγορος δικηγόρος πως χρήζει από μέρους του μεγίστης προσοχής και εξειδίκευσης λόγω των συχνά πολύπλοκων νομικών αλλά και πραγματικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

Αποτελεί δε συνήθη πρακτική η απόδοση κατηγορίας για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ώστε να καθίσταται η σχετική διάταξη ως μία από τις πλέον συχνά απαντώμενες στην πρακτική των ποινικών δικαστηρίων καθώς το οργανωμένο έγκλημα και δη τα καρτελ ή μαφια δέον ένας δικηγόρος όπως αποδώσει σε αυτά μεγίστη επιμέλεια κατά την κατάστρωση του υπερασπιστικού σχεδιασμού.

Το Ποινικό Δικηγορικό Γραφείο του πολύπειρου Δικηγόρου Ποινικολόγου Γεώργιου Ε. Σωτηρόπουλου παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα του ποινικού δικαίου, τόσο υπό την εθνική όσο και την ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση αυτού, διευθετεί δε τις υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων με άκρα συνέπεια και λεπτομερή ανάλυση των νομικών και πραγματικών στοιχείων εκάστης περίπτωσης.

(λήμμα: εγκληματική οργάνωση δικηγόρος, εγκληματική οργάνωση δικηγόρος)

 

Άμεση κλήση ~ Direct Call