Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης / Διεθνής Έκδοση Αλλοδαπού

Δικηγόρος ποινικολόγος, ποινικό δικηγορικό γραφείο, δικηγόρος ποινικό δίκαιο, δικηγόρος Άρειο Πάγο, δικηγόρος Αθήνα

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

__________________________________

ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοση δικηγόρος

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ / ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

 

Τόσο η Διεθνής Έκδοση Αλλοδαπού σε τρίτη χώρα, εκτός Ευρωπαΐκής Ένωσης, όσο και η έκδοση αλλοδαπού σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν διαδικασίες όλως ιδιάζουσες εν σχέσει προς το τακτικό ποινικό δικονομικό δίκαιο καθώς διέπονται από ιδιαίτερους κανόνες, τόσο εθνικούς όσο και διεθνείς, ήτοι θεσπιζόμενους από διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις, η δε έκδοση εντός της Ε.Ε. διέπεται, κατά κανόνα αν και όχι αποκλειστικώς, από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης.

 

Διακρίνονται αμφότερες οι διαδικασίες έκδοσης αλλοδαπού για την ταχύτητα διεκπεραίωσής τους καθώς ο προς έκδοση κρατούμενος, άλλως ακριβέστερα ο νομικός συμπαραστάτης του, διαθέτει ασφυκτικά χρονικά πλαίσια αντιδράσεως δια της ασκήσεως των αναγκαίων νομικών ενεργειών.

 

Η διαδικασία δύναται ανά περίπτωση να εξελιχθεί ως πολυσχιδής καθώς τα κατά νόμον διατιθέμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα είναι πολυάριθμα, εξικνούμενα όχι μόνον έως το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αλλά, εν δυνάμει, και έως το Συμβούλιο της Επικρατείας, ακόμη δε και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνυομένης ως εκ τούτου της ποικιλόμορφης νομικής φύσης της διαδικασίας έκδοσης, ρυθμιζομένης ταύτης όχι μόνον από το ποινικό δίκαιο αλλά, επιπλέον, από το διοικητικό και συνταγματικό δίκαιο, έτι δε περαιτέρω και από αυτό ακόμη το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα τόσο το των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και το διοικητικό τμήμα αυτού.

 

Το Δικηγορικό Γραφείο Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος & Συνεργάτες εξασφαλίζει την αναγκαία ταχύτατη και νομοτεχνικώς άρτια νομική εκπροσώπηση του προς έκδοση προσώπου.

ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοση δικηγόρος

Call Now ButtonΆμεση κλήση ~ Direct Call