Μήνυση, έγκληση, υποστήριξη κατηγορίας, πολιτική αγωγή

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μήνυση, έγκληση, υποστήριξη κατηγορίας, πολιτική αγωγή
Η δίωξη του εγκλήματος απαιτεί πρωτίστως να περιέλθει η τέλεση του τελευταίου σε γνώση των εισαγγελικών αρχών, ένας όρος που πληρείται μέσω της άσκησης έγκλησης από τον θιγόμενο ή μήνυσης από τον οιονδήποτε πολίτη, κατά τις νόμιμες διακρίσεις και προϋποθέσεις.
Ο δικηγόρος ποινικολόγος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ως διατηρών εκτενή εμπειρία καθώς και στέρεη νομική δογματική κατάρτιση επί ποινικών υποθέσεων, διεκπεραιώνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προς επιτυχή εκτέλεση της εντολής άσκησης έγκλησης ή μήνυσης και δη διερχόμενος όλων των σταδίων της ποινικής προδικασίας και κύριας διαδικασίας.
Call Now ButtonΆμεση κλήση ~ Direct Call