Υπεράσπιση σε ποινικά εγκλήματα

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΟΣ, Μ.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ποινική υπεράσπιση δικηγόρος ποινικολόγος

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

 

Ο ποινικολόγος δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, δια της πολυετούς εμπειρίας του και της ακαδημαϊκής καταρτίσεώς του στο ποινικό δίκαιο εξασφαλίζει την έγκυρη και ταχύτατη αντιμετώπιση όλων των δυναμένων να προκύψουν ποινικών ζητημάτων, είτε κατά το στάδιο της ποινικής προδικασίας είτε κατά το στάδιο της κυρίας, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων διαδικασίας.
Ως πρώτιστο μέλημα καθίσταται η κατά το δυνατόν σε συντομότερο χρονικό στάδιο έξοδος από την ποινική διαδικασία, με κύρια έμφαση την ευνοϊκή λύση της υπόθεσης χωρίς να χρειαστεί η διενέργεια ποινικού δικαστήριου.
Κάθε ποινική υπόθεση παρακολουθείται σε όλα τα στάδια, επιδιώκεται δε ως προς τους κρατούμενους η βελτίωση των όρων έκτισης των ποινών καθώς κυρίως και η τάχιστη αποφυλάκιση.

ποινική υπεράσπιση δικηγόρος ποινικολόγος

  
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση