Οικονομικά εγκλήματα

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

 

Ποινικολόγος Δικηγόρος

Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος

 

Οικονομικά εγκλήματα
Οικονομικά εγκλήματα, εννοούμενα προεχόντως, στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα, η απάτη, η υπεξαίρεση, η απιστία, έναντι δε του δημοσίου, η δωροδοκία, η απιστία σχετική με την υπηρεσία, η υπεξαίρεση στην υπηρεσία, καθώς και, αμφίδρομα, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) κλπ., αξιώνουν ως προς την αντιμετώπισή τους κατά κανόνα επίκληση δικαιικών κανόνων, απτομένων όχι μόνον του ποινικού δικαίου αλλά και του ιδιωτικού δικαίου και μάλιστα μη περιοριζομένων στους βασικούς του τελευταίου τομείς, ως είναι το αστικό και εμπορικό δίκαιο αλλά εξικνουμένων έως πολύπλοκων τομέων αυτού, ήτοι του εταιρικού δικαίου, χρηματιστηριακού δικαίου καθώς και διοικητικού δικαίου, ακόμη δε δημοσιονομικού δικαίου.
Ο ποινικολόγος δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, ειδικός σε υποθέσεις ποινικού δικαίου και δη οικονομικής φύσης, χειρίζεται προσωπικά με υποδειγματική συνέπεια και άκρα υπευθυνότητα τις χρήζουσες λεπτομερούς και καθ’ έκαστο ανακύπτον ειδικό νομικό ζήτημα εξειδικευμένης υπεράσπισης σύνθετες υποθέσεις οικονομικών εγκλημάτων.
Ομοίως, από την πλευρά της πολιτικής αγωγής, αναλαμβάνει το ποινικολογικό δικηγορικό γραφείο την σύνταξη, άσκηση και τον σε κάθε στάδιο της ποινικής προδικασίας και κυρίας διαδικασίας χειρισμό των σχετικών με τα οικονομικά εγκλήματα εγκλήσεων ή μηνύσεων, ως και τις συνοδεύουσες αυτές αστικές αγωγές αδικοπραξίας.

Call Now Button(+30) 2103633765
WhatsApp WhatsApp Call ~ Κλήση