Ποινική Προδικασία ενώπιον εισαγγελέα, ανακριτή & συμβουλίων

Ποινικολόγος δικηγόρος, δικηγόρος τροχαία ατυχήματα, δικηγόρος Αθήνα

Δικηγόρος ποινικού δικαίου. Μ.Δ.Ε.

Γεώργιος Ε. Σωτηρόπουλος

Πλέον σημαντικό είναι το στάδιο της ποινικής προδικασίας, αυτό δηλαδή, το οποίο προηγείται της κυρίας ποινικής διαδικασίας, της ενώπιον του ακροατηρίου.
Ο ποινικά ελεγχόμενος τίθεται κατά την προδικασία ενώπιον της κρίσης του εισαγγελέα ή και του ανακριτή με τελικό κριτή, συνήθως, το συμβούλιο.
Η σημασία της προδικασίας έγκειται αφενός στο ότι εκεί προσδιορίζεται η βαρύτητα της ελεγχόμενης ποινικά πράξης, ως αυτή θα κριθεί τελικά αργότερα ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, αφετέρου στο ότι εξικνείται δυνητικά έως του σημείου της πλήρους ακόμη απαλλαγής του ποινικά ελεγχομένου προσώπου.
Πρόδηλη συνεπώς καθίσταται η κρισιμότητα των νομικών χειρισμών, των οποίων οφείλει στο στάδιο αυτό να διέλθει ο δικηγόρος υπερασπιστής του κατηγορουμένου.
Ο ποινικολόγος δικηγόρος Γεώργιος Σωτηρόπουλος, κατέχων ιδιαίτερη εξειδίκευση στο ποινικό δίκαιο, εξαντλεί κάθε παρεχόμενη από το ποινικό δικαιικό σύστημα νομική δυνατότητα προκειμένου να επιτύχει είτε την βελτίωση της θέσης του ελεγχόμενου προσώπου ήδη κατά το κρίσιμο αυτό στάδιο της προδικασίας, ώστε ευχερέστερα αργότερα να αναπτύξει την υπεράσπισή του κατά το κύριο τμήμα της ποινικής διαδικασίας ενώπιον του ακροατηρίου του δικαστηρίου, είτε ακόμη την καθ’ ολοκληρίαν απαλλαγή από κάθε κατηγορία του ελεγχόμενου προσώπου, ήδη κατά την προδικασία, χωρίς καν να χρειασθεί να αχθεί η υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου. 
Call Now ButtonΆμεση κλήση ~ Direct Call