τροχαίο, ποινικό, διεθνές, ευρωπαικό, δικηγόρος, παρ Αρείω, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, www.seglawoffice.gr

τροχαίο, ποινικό, διεθνές, ευρωπαικό, δικηγόρος, παρ Αρείω, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, www.seglawoffice.gr

τροχαίο, ποινικό, διεθνές, ευρωπαικό, δικηγόρος, παρ Αρείω, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, www.seglawoffice.gr

τροχαίο, ποινικό, διεθνές, ευρωπαικό, δικηγόρος, παρ Αρείω, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, www.seglawoffice.gr
τροχαίο, ποινικό, διεθνές, ευρωπαικό, δικηγόρος, παρ Αρείω, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, www.seglawoffice.gr
Το δικηγορικό γραφείο του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω Γεώργιου Σωτηρόπουλου αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει επιτυχώς υποθέσεις που άπτονται των κάτωθι τομέων:
Τροχαίο ατύχημα, τροχαία ατυχήματα, ποινικό δίκαιο, διεθνές δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, ιατρική ευθύνη, οικογτενειακό δίκαιο, αστικό δίκαιο.

Άμεση κλήση ~ Direct Call